Het globale dagprogramma

Het dagprogramma ziet er globaal gezien als volgt uit (later ook specifiek het programma van muziek, lezingen en workshops)

Globaal programma:
8.00 Opbouw stands door marktkraam-bedrijf
9.00 Inrichting van stands op dorpsplein en op Vlierweg
10.00 Nieuw centrum Houten: opstellen Rouwstoet op het Rond
10.30 Vertrek Rouwstoet naar Oude Dorp
Start beurs in Oude Dorp met informatie-stands, demonstraties, muzikale optredens, verzoekprogramma uitvaartmuziek, lezingen, workshops.
Rondom oude dorpsplein en Vlierweg (rouwcentrum Monuta) nodigen vrijwilligers en troostartiesten passanten hartelijk uit voor de beurs of een gesprek over afscheid nemen.

11.15 Aankomst Rouwstoet in Oude Dorp.
Meeste vervoerders blijven rondom plein en Vlierweg staan.
15.00 Ballonnenwedstrijd voor kinderen en volwassenen
16.00 Afbraak (evt.met half uur te verlengen, afhankelijk van bezoekers/weer)
17.00 Afsluitend drankje voor alle deelnemende ondernemers en vrijwilligers.