Wat is eigenlijk een persoonlijk afscheid?

Is het persoonlijk als nabestaanden alles zelf doen? Is het persoonlijk als het levensverhaal klopt? Hoe raak je diepere laag waarin de betekenis van keuzes helder wordt en troost geeft voor de toekomst. Symbolen en rituelen bieden, al sinds er mensen zijn, houvast en richting. Persoonlijke symbolen en rituelen inzetten bij een afscheidsviering betekent afscheid nemen met hoofd, hart en handen.
Tijden: 11.15 uur / 13.45 uur